CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TRỰC TUYẾN OMT/ KIDSONLINE

  • Social Links:

Overview

  • Sectors Technology
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 57
  • Founded Since 1850

Company Description

KidsOnline là giải pháp toàn diện giúp chăm sóc khách hàng, thu hút tuyển sinh và quản lý trong trường mầm non.

Giúp chuyên nghiệp hóa công tác quản lý của nhà trường
Cập nhật thông tin, tương tác đa chiều giữa nhà trường – phụ huynh – giáo viên
Công cụ để phụ huynh đồng hành cùng quá trình sinh hoạt của trẻ tại trường

– SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO

+ Kidsonline( https://kidsonline.edu.vn ): Nghiệp vụ dành cho các trường mầm non quản lý và tương tác với phụ huynh học sinh. Hiện nay có 1200 trường mầm non đang sử dụng;

+ Schoolonline: Nghiệp vụ quản lý và đào tạo theo chuẩn của bộ giáo dục. Triển khai multi tenant theo domain eg: vinschool; wellspring; olympia; jis,…;

+ Centeronline ( http://center.edu.vn ): Nghiệp vụ quản lý đào tạo của các trung tâm dạy học ngoài. Triển khai multi tenant theo sub domain *.center.edu.vn. Hiện nay có 120 trung tâm đào tạo đang sử dụng

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TRỰC TUYẾN OMT/ KIDSONLINE